Xây mới 116 kho bãi thúc đẩy xuất nhập khẩu với Lào và Campuchia

Theo quy hoạch của Bộ Công thương, tổng số kho bãi trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào và Việt Nam – Campuchia đến năm 2035 sẽ vào khoảng 116 kho bãi.

Theo “Quy hoạch phát triển hệ thống kho hàng hóa tại các cửa khẩu khu vực biên giới Việt Nam – Lào và biên giới Việt Nam – Campuchia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”, các công trình kho bãi đang khai thác và chuẩn bị đưa vào hoạt động là 53, xây dựng mới 63 kho bãi.

Trong đó, giai đoạn 2016-2025 sẽ nâng cấp mở rộng 7 kho bãi, xây mới và đưa vào hoạt động 53 kho bãi. Đến năm 2035 sẽ nâng cấp mở rộng 2 kho bãi, xây dựng mới và đưa vào hoạt động giai đoạn 26 kho bãi. Theo đó, tổng số kho bãi đến năm 2035 trên toàn tuyến vào khoảng 116 kho bãi, trong đó sẽ hình thành 46 kho bãi các loại, 69 bãi các loại và 21 bãi kết hợp kho tổng hợp.

Mục tiêu đến năm 2025, hệ thống kho bãi đáp ứng được 100% nhu cầu về diện tích, sức chứa của hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu; 80% kho bãi cung cấp đủ các dịch vụ quan trọng và cần thiết cho quá trình tập kết, lưu giữ, chỉnh lý, bảo quản, xếp dỡ…

Tầm nhìn đến năm 2035, các cửa khẩu trên toàn tuyến biên giới Việt Nam – Lào và biên giới Việt Nam – Campuchia sẽ có hệ thống kho bãi hoàn chỉnh và đồng bộ, đáp ứng 100% nhu cầu về kho bãi của hàng hóa xuất nhập khẩu, cung cấp trọng gói theo hướng tích hợp đồng bộ các dịch vụ logistics gắn với kho bãi; thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu phát triển nhanh và bền vững.

Cũng theo quy hoạch, nguồn vốn đầu tư phát triển kho bãi cơ bản là của doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, trong đó chủ đạo và nòng cốt là các doanh nghiệp chuyên kinh doanh khai thác kho bãi và dịch vụ kho bãi.

“Một trong những hướng quan trọng giúp doanh nghiệp tạo nguồn vốn là thực hiện liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp và cổ phần hóa để huy động các nguồn vốn từ xã hội; tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng nhằm tăng quy mô, hiện đại hóa phương tiện”, quy hoạch nêu rõ.

Về lựa chọn nhà đầu tư, bản quy hoạch cho biết sẽ chú trọng trước hết đến các công ty chuyên nghiệp về kho bãi, bảo đảm thỏa mãn các tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp đầu tư đủ năng lực về tài chính và quản trị. Bên cạnh đó cũng sẽ tạo điều kiện cho các hãng quốc tế tham gia thị trường dịch vụ vận chuyển hàng hoá, kho vận bên thứ 3; khuyến khích phối hợp giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư.

Theo Motthegioi.vn

Table of Contents
09033174590938774442