Lịch xe tải chạy đi các Tỉnh và Thành phố

Nơi Đi  Nơi Đến Và Ngược Lại (Chuyến/ Ngày)
H.Phòng Hà Nội Đà Nẵng B.Định N.Trang P.Thiết C.Thơ HCM
HCM  2 – 3 3 – 4 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 all
Cần Thơ 1 1 2 1 1 1 all 1
Cà Mau 1 1 1 1 1 1 1 1
Phan Thiết 1 1 1 2 1 all 1 1 – 2
Nha Trang 1 1 2 1 all 1 1 1 – 2
Bình Định 1 1 1 all 1 1 1 1 – 2
Đà Nẵng 2 2 all 1 1 1 1 1- 2
Hà Nội 3 all 2 1 1 1 1 3 – 4
Hải Phòng all 3 2 1 1 1 1 2 – 3

 

Table of Contents
09033174590938774442